Prohlášení účastníka lekcí

Účastník lekce pod vedením kvalifikovaného instruktora Martina Fajky prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a že se účastní lekce na vlastní odpovědnost a vlastní riziko. Účastník byl poučen o tom, že cvičení je primárně určeno pro zdravé osoby, kteří nemají žádnou zdravotní komplikaci, nebo jiné omezení. Intenzitu cvičení na lekci si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Účastník bude respektovat veškerá upozornění a doporučení instruktora během lekce a bude se jimi řídit. Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.), je účastník povinen konzultovat se svým ošetřujícím lékařem a dbát jeho doporučení. Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce, nebo po ní. Lekce powerjógy a jógy pro zdravá záda nenahrazují lékařskou péči a také nejsou náhražkou péče fyzioterapeuta nebo lékaře. V případě úrazu, poranění nebo zdravotní komplikace, nebude účastník po instruktorovi požadovat žádné finanční a jiné náhrady.

Osobám mladším 18-ti let není účast na lekcích povolena. Za osobní věci odložené v šatně si každý účastník lekce zodpovídá sám. Účastník lekce dále prohlašuje, že souhlasí s pořizováním a případným zveřejněním svých fotografií pořízených na seminářích, akcích a lekcích jógy. Tyto fotografie mohou být následně zveřejněny na webových stránkách www.martinfajka.cz , nebo v propagačních materiálech souvisejících s jógou.

Účastník zaplacením vstupného na lekci, přihlášením na lekci přes rezervační systém a svou aktivní účastí na lekci, vyjadřuje souhlas s výše uvedeným prohlášením a zpracováním osobních údajů, dle informací uvedených zde.

Copyright © 2023 martinfajka.cz | všeobecné obchodní podmínky | vytvořil: matodesign.cz

nahoru